Webbsidor ute på nätet har alla en väldig variation på upplägg, utformning och design.

För att få så många varaktiga besök och för att locka eventuell försäljning är viktigt att skapa en sida som är användarvänlig och där besökaren inte behöver leta efter det dem vill hitta.

I dagens samhälle där allt ska gå fort och besökaren lätt tröttnar om det är svårt att navigera, är det viktigt med ren design. När det kommer till färger och typsnitt är valen också viktiga. Välj något lagom neutralt.

Det finns en hel del små tips och idéer för vad man kan tänka på när man designar sin hemsida. Grundläggande saker som att din logga ligger högst upp i vänstra hörnet, eftersom det är vad besökaren förväntar sig, kan kännas självklara och det är viktigt att inte ändra på det. Denna förväntning har uppkommit efter att ha besökt andra sidor och just förväntningar är något man bör ha i åtanke när man designar hemsidor.

Även enligt Google så vill besökarna ha en enkel och familjär design som de känner igen.

En webbsida med för mycket “plotter” kan göra att en besökare istället väljer en annan sida att t.ex. beställa ifrån. En ren och lätt design är alltså viktigt när man försöker få nya kunder. Att ändra sin design för mycket över tid kan även skrämma iväg de redan befintliga kunderna som man har, så det kan vara en god idé att inte göra allt för stora förändringar när man uppdaterar innehåll och vill förnya.

Mera att tänka på

För att bli och fortsätta att vara en av de användarvänliga hemsidorna ute på nätet så bör man också tänka på vart man lägger sin information. Eftersom de flesta människor söker eller scrollar snabbt när de går igenom hemsidor, istället för att läsa dem, bör man tänka på att ha en ren hemsida och ganska mycket utrymme där det inte finns någonting. Istället för att lägga till någon onödig eller överflödig information.

Känner man inte till sidan man går in på är det ännu mer troligt att man bara scannar, för att snabbt hitta den sidan som kan hjälpa en. Det ska vara lätt att hitta!

Det är också en god idé att markera de viktigaste nyckelorden på startsidan med fet stil, kursivt, understruket eller en annan färg så att den informationen och det som man tror ska locka eventuella nya potentiella kunder syns extra tydligt och sticker ut. Länkar färgas blåa som standard.

Att använda sig av punktlistor ger också extra effekt och blir mer lättläst. Korta textstycken och underrubriker gör också informationen synlig.

Ett exempel på något som inte är användarvänligt är när texterna på din hemsida blir en lång novell där texten aldrig tar slut, därför är det viktigt att man har gör texten liten och lätt, även om man har mycket information att delge. Att markera de viktigaste orden som sedan länkar till andra sidor på sin sajt gör det också lätt att gå vidare för mer information.