SEO, som står för Sök Engine Optimization eller sökmotoroptimering på svenska är den person på ett företag som hjälper till att hålla företagets webbplats högt upp på sökmotorernas resultatlistor så att företaget alltid ligger i blickfånget när någon söker på internet.

Att synas högt upp på sökmotorernas första sida kan ofta vara helt avgörande för att ens företag ska överlevnad på dagens tuffa marknad med flertal konkurrenter. Ligger man på första sidan så kommer att synas tydligare än de sidor som ligger längre ner, och har därmed större chans att få besökare och klick.

Det är också viktigt att alla sökord man bestämmer sig för att använda, länkar direkt till den sida på webbplatsen ämnet gäller, så att inte besökaren behöver leta runt. En SEO-expert är den som vet vilka sökord man bör välja utifrån sin webbplats för att locka fler klick och besök. Det handlar också om rubriker, vad man väljer för ord som syns på Google när man presenterar företaget.

Sökord/Nyckelord

Att registrera sökord som kopplas till ens webbplats kostar pengar, och det är olika summa beroende på hur populärt sökordet du väljer är.

Att anlita en SEO-konsult kostar därför pengar, men sparar samtidigt in pengar för företaget än om man skulle använda annan mer traditionell marknadsföring, både när det gäller tryckt- och online. Utan marknadsföring syns ju inte företaget, därför är det en god idé att investera ordentligt på SEO.

Även traditionell marknadsföring är bra i många fall, men då dagens samhälle utgår mycket ifrån internet är en hög ranking på Google mycket värt. Mer trovärdighet i besökarnas ögon, och på det sättet ett gott namn som besökarna vågar lita på. Ju fler människor som besöker din webbplats, desto fler kommer att besöka den. Vilket leder till större potential att få nya kunder och/eller sälja fler tjänster.

Att minska sidor på sin webbplats är också en god idé då en enkel och ren webbplats med unika texter, med så lite upprepningar som möjligt, inte tröttar ut besökaren. Det är också viktigt att utforma webbplatsen så att den är enkelt att navigera i samt få besökarna att gå fram och tillbaka mellan sidorna på webbplatsen för att få så sätt få högre ranking på Google.

Effekten av att ha en bra SEO kan således vara att man ökar sina förtjänster inom företaget, i och med fler försäljningar tack vare synlighet. Man får dock inte se SEO som ett tillfälligt projekt man satsar på en kortare tid. SEO är nödvändigt att fortsätta med kontinuerligt på olika sätt. Uppdateringar och nya sökord är viktigt att hålla koll på. Google har vissa krav när det kommer till optimering och eftersom de kraven också förändras bland annat genom trender, så behöver man hela tiden följa med utvecklingen. Tekniken kring optimering förändras också över tid, varför det är viktigt att ha en SEO. Utan en sådan på ditt företag är risken överväldigande stor att din webbplats hamnar på både 3 eller 4 sidan på t.ex. sökmotorn Google.