För att en landningssida ska vara så effektiv som möjligt så är det, som så mycket annat, några saker som man ska tänka på.

En landningssida består av en enda sida och har ett tydligt budskap. Man kan jämföra det som till exempel en annons i en tidning. Syftet är att man vill få besökaren att göra något specifikt, till exempel lämna en åsikt, anmäla sig till ett event eller köpa något. Oavsett vad så innebär det oftast att man vill få besökaren att lämna uppgifter om denne. När man gör en landningssida måste man tänka på att inte göra det formuläret för långt eller för kort då det kan få en negativ effekt på besökaren. Något annat man måste tänka på är att vara tydlig, främst när det gäller om besökaren ska lämna uppgifter som namn och e-post osv. Då är det viktigt att det står vad man ska använda uppgifterna till och försäkra besökaren om att det är säkert att lämna uppgifterna.

Man får inte förvirra sig och tro att hemsidan och landningssidan är samma sak; det finns en skillnad. Landningssidan är den sida som besökaren hamnar efter att ha tryckt på en länk. Enda syftet är att få besökaren att registrera sig eller dylikt. Hemsidan har mer innehåll och man ska kunna leta fram det innehåll som man söker efter. Landningssidan ska vara så tydlig och enkel som möjligt. Håll onödiga och distraherande innehåll borta. De får med största sannolikhet besökaren att lämna sidan.

Effektiva landningssidor

För att en landningssida ska bli så effektiv som möjligt så är några saker som man bör tänka på. För det första är det bra att besökaren får en bild utav vad de får om de väljer att registrera sig på en sida. Men man ska inte överdriva innehållet för att locka dem till registrering. Till bilden kan man även ge en förhandsgranskning av innehållet.  För det andra är det bra att påvisa varför innehållet är värdefullt och varför man ska skaffa det. Dessutom kan det vara en bra idé att skicka med en liten bonusgåva. Det kan göra att besökaren lockas ännu mer av att registrera sig. För det tredje är det bra att ha med några recensioner från användare. Där de får skriva vad de tycker om produkten, vad som är värdefullt och bra med det. Oavsett hur bra en produkt eller sida verkar så blir det mer tydligt när man får se andra människors åsikter om det. För det fjärde så är det bra att tänka på målgruppen för sidan. Vilka är det man vill skapa landningssidan för? Beroende på målgruppen skapar man landningssidan så att den tilltalar rätt målgrupp. När man övertygar en grupp att registrera sig så kallar man det för att de konverterar. Slutligen ska det finnas med vad nästa steg är. Vad som händer efter att man har registrerat sig. Landningssidan är steg 1 i processen men besökaren måste få veta vad som händer i steg 2.

Så när man klickar sig vidare på webben och kommer till en landningssida så är det viktigt att man inte möts av en komplicerad sida. Man vill ha en enkel och tydlig sida och förstå vad det är som erbjuds och känna sig säker i registreringsprocessen. Det är skaparna till landningssidan skyldiga till. Utan trygghet och utan en bra uppbyggd landningssida så är det svårt att få nya registreringar. Håll det tydligt, enkelt och lagom långt. Det är hemligheten bakom en stark landningssida.