Rubriken är textens omslag. det är det första som läsaren ser, det som fångar deras blickar och antingen lockar dem till att läsa mer eller att bläddra vidare. En god rubrik är avgörande för resten av texten. Den bör vara intressant, men borde även vara effektiv. Med effektiv menas att rubriken ska på ett effektivt sätt ge läsaren en inblick i vad artikeln handlar om. Men att skriva en rubrik kan vara svårt, men med följande tips från proffsen själv kan det bli rena barnleken!

Vad man ska undvika

Många har fått lära sig att en rubrik ska sammanfatta hela texten/artikeln i en mening. Detta menar andra är onödigt. Dels är det svårt att sammanfatta hela textens poäng i en enda mening, samt innebär det inte automatiskt att rubriken blir intressant. Men man bör inte heller enbart skriva rubriken utifrån att den ska fånga läsaren. Med detta menas att man måste se till att rubriken är sann. Om man vrider rubriken för mycket är det lätt att läsaren blir irriterad. Om t.ex. rubriken säger “Kronprinsessan ska ha barn igen”, men i själva verket handlar artikeln om hur kronprinsessan vill ha barn igen, blir läsaren ofta bara irriterad över att de lurades till att läsa artikeln.

Påtala problemet

En bra rubrik ska påtala problemet som artikeln handlar om. Den kan antingen tilltala lösningen på problemet, eller problemet själv. På detta sätt får läsaren en god inblick av vad texten handlar om, men på ett mer intressant sätt än om man bara försöker sammanfatta texten i rubriken. Man kan gärna skriva artikeln så att läsaren blir lite nyfiken, man avslöjar kanske problemet men inte lösningen, eller kanske bara en del av lösningen för att fånga läsarens intresse. Kom bara ihåg att inte hålla tillbaka för mycket information, läsaren vill inte känna att de blir retade med.

Håll en bra längd

En rubrik får inte vara för lång, och inte för kort. Det bästa är att finna en balans mellan de två. En kort rubrik blir inte nog för att ge läsaren tillräckligt information om texten så att de blir intresserade, och en lång rubrik gör att läsaren hinner somna innan de läst klart den. Om man har problem med att rubriken blir för lång, läs igenom den igen och ta bort alla ord som inte är nödvändiga för rubrikens förståelse.

Markera rubrikerna rätt

Om man skriver texter som ska publiceras på internet, är bra att dela in rubrikerna i olika “headlines”, som det heter i de flesta skrivprogram. Detta gör att texten blir lättare att hitta, då även underrubrikerna kan fungera som sökord. Det finns tre stycken olika headlines. Headline 1, Headline 2 och Headline 3. Headline 1 är huvudrubriken. Sökorden som är med i huvudrubriken är de viktigaste, de mest väsentliga. Headline 2 är en underrubrik, ungefär som ett kapitelnamn hade fungerat i en bok. Headline 3 är då avsnittsrubrik. Avsnittsrubrikerna hjälper till att dela in texten, och ge läsaren en enkel överskådlig blick av den. Men kom ihåg, huvudrubriken är den viktigaste. Ägna den lite extra tid, och det kommer att löna sig!