Om man vill locka mer kunder och få fler personer till att bli intresserade av produkterna är en bra och fängslande produktbeskrivning A och O för att kunna lyckas med detta.  Men att skriva genomtänkta och väl strukturerade beskrivningar är knepigt och någonting som kan vara ganska tidskrävande om man inte riktigt vet vad som bör inkluderas samt hur man ska sälja produkten på bästa sätt.

Skriv lockande beskrivningar för dina produkter

Det första man ska ha i åtanke är att man marknadsför och beskriver produkten för att den ska vara sammanlänkad till hur man vill andra människor ska se på företaget. Anpassa därefter beskrivningen efter detta och försök att inkludera nödvändig fakta kombinerat med lite humor. Undvik att vara alltför strikt och enkel i fraseringen då detta kan ta bort kundens intresse för produkten och göra att de väljer en annan. Beskrivningen ska helt enkelt vara informativ men inte tråkig. Frågan är då, hur gör man för skriva riktigt lockande beskrivningar för produkterna som ska få kunderna att vilja köpa den?.

Viktiga saker som man ska ha i åtanke

För att kunna skriva en riktigt bra produktbeskrivning är det viktigt att man har några saker i åtanke och att man anpassar texten efter vilka man tänker sig kunna vara intresserade av produkten. Om produkten till exempel är mer anpassad för yngre så ska tonen och texten vara anpassad för denna målgrupp. Medans om den är utvecklad för vuxna så kan texten vara lite mer detaljerad och informativ. Att ha målgruppen i åtanke när man sammansätter texten är egentligen det viktigaste av allt. Annars kommer produkten inte att vara relevant eller sälja särskilt bra för den målgruppen som produkten är utvecklad och tänkt för.

Längden på texten kan också den ha avgörande betydelse för hur bra produkten sedan säljer. Självklart vill man försöka inkludera så mycket information som möjligt för att kunden ska veta vad som beställs hem. Men samtidigt finns det en balans mellan att uppge lagom mycket information och alldeles för detaljerade beskrivningar. Även om det kan vara lockande att skriva en längre produktbeskrivning kan det istället ge en ökad försäljning om man istället enbart inkluderar det nödvändiga som till exempel färg, material, storlek eller mått. Om produktbeskrivningen är för lång kan det istället få kunden att tappa intresset för föremålet och scrolla vidare på sidan.

Andra saker som man ska ha i åtanke

Men för att en bra produktbeskrivning ska vara genomtänkt ska den självklart också kombineras med bra och professionella bilder på produkten. En bra beskrivning spelar ingen roll om man inte kombinerar den med bra bilder som lockar kunden till att läsa mer information om den. Produktbeskrivningen är steg 2 i processen så bilderna är minst lika viktiga som hur man sedan väljer att beskriva produkten. Det är också en fördel om bilderna visar produktens samtliga sidor för att kunden ska få en bra överblick om hur produkten faktiskt ser ut i verkligheten.

Andra saker som man ska ha i åtanke

 

Utöver detta ska produktbeskrivningen och bilderna sammanlänkas med en lockande rubrik. Allting man gör har betydelse för hur kunden uppfattar produkten och hur lockande den är att köpa. Lägg därför ner lite extra tid på att hitta en röd tråd som då ger kunden ett bra helhetsintryck.